Over Waterstof uit zeewater

Waterstof uit zeewater

Avondlezing door dr. Michiel Saakes georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring.

Waterstof uit zeewater

Samenvatting
GCK-Water-electrolyseDirecte zeewater elektrolyse levert chloorvorming op aan de pluspool en neerslagvorming aan de minpool. Zeewater kan worden benut als bron van water voor de winning van waterstof zonder tot ontzouting over te gaan door een aangepast elektrolyseproces. Meerdere routes voor gebruik van zeewater als waterbron voor de winning van waterstofzijn mogelijk zonder dat aan ontzouting wordt gedaan. Een aantal nieuwe processen wordt getoond om waterstof met zeewater te maken.
Inhoudelijk kan ik pas donderdag 8 februari op de materie ingaan omdat ik nu nog gebonden ben aan geheimhouding in verband met octrooien.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Dr. Michel Saakes
GCK-Saakes1978-1984 Scheikunde studie Rijsuniversiteit Utrecht
1984-1988 Promotieonderzoek elektrochemie bij  Prof. Dr. Jan Sluyters
18 maart 1991 Promotie
1988-2005 TNO: Milieu – elektrochemie en energieopslag
2006 -heden Thema coördinator Wetsus
2006-2019 Magneto Special AnodesB.V.: Electrokatalysatoren
2010-2015 Centurion AccumulatorenB.V.: Batterijen
Oktober 2021-heden Lector NHL: Waterslim waterstof.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

LET OP: nieuwe locatie!

Hogeschool Rotterdam
Locatie Museumpark (hoogbouw)
Burgemeester S'jacobplein 1
3015 CA Rotterdam

De lezing is ook te volgen via TEAMS.

Als men de lezing willen volgen via TEAMS, dan kan men zich aanmelden coor een mail te sturen naar chemischekringrotterdam@gmail.com. Daarna wordt de uitnodiging voor de TEAMS-meeting toegestuurd.