Over De chemie van het leven – sociale netwerken in de cel

De chemie van het leven – sociale netwerken in de cel

Avondlezing door prof.dr. A.J.R. Heck (Universiteit Utrecht), georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
De chemie tussen eiwitten bekeken met behulp van de massaspectrometrie.
Ons lichaam bestaat uit allerlei gespecialiseerde cellen, bv. hersen-, long-, hart- en bloed-cellen. Al deze cellen bezitten hetzelfde DNA materiaal, het zijn vooral de eiwitten die ze zo verschillend maakt. In een enkele cel zitten ongeveer 1 miljard eiwit moleculen.
Mij fascineert het hoe die eiwitten met elkaar samenwerken om de cellen de functie te geven die ze hebben, maar ook hoe een mislopende samenwerking leidt tot een niet functionerende cel, bv. een tumor cel. In deze lezing zal ik praten over proteomics en massaspectrometrie en proberen te vertellen hoe die methodes ons helpen bij het krijgen van een beter inzicht in de werking van het proteoom; het samenspel van alle eiwitten in de cellen van ons lichaam.

Curriculum vitae
Albert Heck (1964) werd geboren in Goes. Hij studeerde scheikunde aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Na postdoctoraal onderzoek op Stanford University in de Verenigde Staten, werd hij lecturer aan de University of Warwick in Engeland.
In 1998 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht verbonden aan departementen Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen.
Heck’s wetenschappelijke interesse is gericht op het ontwikkelen van nieuwe methoden om de rol van eiwitten in kaart te brengen, vooral door gebruik te maken van de massaspectrometrie. Eiwitten controleren bijna alle processen in elk levend organisme.
Heck is wetenschappelijk coördinator van zowel een nationaal als Europees consortium voor proteomics.
Hij ontving o.a. de Gouden Medaille van de Koninklijke Nederlandse Chemie Vereniging en de Descartes Huygens Award van de Ministere de l’education nationale, Republique Francaise, de Franklin & Field Medal van de American Chemical Society en was gast hoogleraar op de ETH Zurich, Zwitserland. Sinds 2014 is hij benoemd als lid van de KNAW en de European Molecular Biology Organisstion (EMBO). In 2017 ontving hij de Spinoza Premie van NWO en in 2018 de Krebs Medaille van FEBS en de Thomson Award van de IMSC.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.