Over Chemours Netherlands B.V.

Chemours Netherlands B.V.

Excursie georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Het programma:

17.00 uur Ontvangst en presentie over Chemours door Marc Reijmers
17.30 uur Broodje/drankje
18.00 uur Rondwandeling over het terrein
19.00 uur Nagesprek
19.30 uur Einde

Intekenen op deze excursie is vanaf nu mogelijk tot uiterlijk 3 maart a.s.

Zoals gebruikelijk gaan leden voor. Introducé(e)s alleen als er nog plaats is. Het aantal deelnemers voor de excursie is begrensd op 30. Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Je kunt je via de e-mail - chemischekringrotterdam@gmail.com - opgeven.

Conform de veiligheidsvoorschriften geldt een registratieplicht voor bezoekers.
Op 11 maart dient eenieder zich te kunnen legitimeren (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)

Informatie over Chemours vindt u op: www.chemours.com/Dordrecht-Plant/nl_NL

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar rck@kncv.nl.