Over De chemie van het leven – naar een synthetische cel

De chemie van het leven – naar een synthetische cel

Avondlezing door prof.dr. Wilhelm Huck, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
Het leven wordt bestuurd door complexe chemische netwerken die allemaal op elkaar gepropt in een klein volume de juiste moleculen op de juiste plek en tijd maken. Verder valt op dat cellen compleet anders georganiseerd zijn dan een chemische fabriek: het is er vol, er wordt niet geroerd, alles werkt in zout water, er zijn elke 50 nm oppervlakten aanwezig. En toch is het mijns inziens juist deze fysieke omgeving binnen de cel die leven mogelijk maakt. Het is dus belangrijk dat chemici en biologen samen kijken naar de cel om te proberen te achterhalen hoe leven nou echt werkt. Deze samenwerking kan aan twee kanten beginnen: we kunnen ofwel proberen om levende cellen te minimaliseren, zodat we steeds beter leren wat bijv. een minimaal genoom is dat een cel in leven zou kunnen houden. Aan de andere kant kunnen we proberen om individuele componenten van de cel te synthetiseren en deze in een cel te implanteren. Met als uiteindelijke doel de gehele cel te synthetiseren. In deze lezing zal ik een overzicht geven van de huidige inzichten op grond waarvan wij proberen een synthetische cel te maken.

Curriculum vitae
Prof. Wilhelm T. S. Huck is hoogleraar fysisch organische chemie aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 1997 bij Prof. David Reinhoudt aan de Universiteit Twente. Na postdoctoraal onderzoek bij Prof. Prof. Whitesides aan Harvard University, werd hij achtereenvolgens Lecturer, Reader en Full Professor (2007) in the Department of Chemistry aan de University of Cambridge. In 2004 werd hij Director van het Melville Laboratory for Polymer Synthesis in 2004. In 2010 verhuisde hij naar de Radboud Universiteit, Nijmegen, waar zijn onderzoek zich geheel richt op het begrijpen van levende systemen.

Honours (selectie)
· NWO Spinoza Premie (2016)
· Lid KNAW (2013)
· VICI award (2011)
· ERC Advanced Grant (2010) 

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

LET OP: De lezing start om 19.00 uur.