Over De toekomst van plastics

De toekomst van plastics

Avondlezing door prof.dr. Gert-Jan Gruter, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
In de transitie naar een duurzame, circulaire samenleving investeren we veel tijd en geld in het ontwikkelen van bio-based versies van moleculen die we vandaag de dag al gebruiken (drop-in) zoals bio-based etheen en para-xyleen (voor tereftaalzuur). Dit lijkt logisch vanuit een eindgebruikers perspectief maar we kunnen ons afvragen of het logisch is om koolwaterstoffen zoals etheen & paraxyleen (C2 & C8; geen zuurstof) uit glucose te maken (C6; meer dan 50wt% zuurstof). Zouden we als een alternatief geen gebruik kunnen en moeten maken van de structuur die al aanwezig is in de koolhydraten als we nieuwe monomeren ontwikkelen? FDCA (furaandicarbonzuur) is zo’n voorbeeld.

In de lezing zullen de pro’s en contra’s van ‘drop-in’ versus ‘nieuw’ besproken worden door te kijken naar de belangrijkste routes naar bio-tereftaalzuur en bio-PET en naar de alternatieven FDCA en bio-PEF door in te zoemen op de process economics, nieuwe en betere eigenschappen, de benodigde productontwikkeling en andere uitdagingen.

Curriculum vitae
Gert-Jan Gruter
CTO @ Avantium, Amsterdam
Professor Industrial Sustainable Chemistry @ Universiteit van Amsterdam

Gert-Jan (1963) studeerde Scheikunde aan de VU en promoveerde in 1993 in de organometaalchemie bij Frits Bickelhaupt. Zijn industriële carrière begon in de polymeer chemie bij DSM en hij was buitengewoon hoogleraar Polymeer Katalyse bij de TU/e (1999-2006). In 2000 was hij betrokken bij de oprichting van Avantium waar hij in 2004 CTO werd. Hij initieerde de 'YXY technologie' waarin koolhydraten worden omgezet in het nieuwe monomeer FDCA voor 100% bio-based polyesters zoals PEF.

Gert-Jan werkt bij Avantium aan “DAWN”, een biorefinery technologie voor het maken van glucose uit lignocellulose (2nd generatie suikers), aan 'MEKONG', een selectieve 1-staps hydrogenolyse van koolhydraten naar ethyleen glycol en aan de electrochemische reductie van CO2 naar bouwstenen zoals oxaalzuur en glycolzuur. Gert-Jan is daarnaast buitengewoon hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry aan de UvA waar hij aan nieuwe polyesters en aan ocean plastics (plastic soup) werkt.

Gert-Jan is uitvinder van meer dan 100 patenten, werd gekozen tot 'Europees CTO van 2014' en genomineerd voor Europees uitvinder van 2017 door het EPO.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.