Over De Achilleshiel van Allergie

De Achilleshiel van Allergie

Avondlezing door prof. dr. Harry Wichers, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
Wie kent niet het verhaal van Achilles, de onkwetsbare held uit de Griekse mythologie die tóch een zwak puntje bleek te hebben: wat hem uiteindelijk velde. Dat lijkt in zekere zin een analogie met voedselallergieën, waar ook geen kruid tegen gewassen leek, en ‘vermijding’ de belangrijkste ‘therapeutische’ optie. Helaas blijkt dat ‘vermijden’ van allergenen toch ook regelmatig te mislukken, met –in het ergste geval- dramatische gevolgen. En, net als bij Achilles uiteindelijk bleek, begint het er op te lijken dat ook allergieën tóch hun zwakke punten hebben en écht aangepakt kunnen worden! Harry Wichers zet uiteen wat allergieën eigenlijk zijn, maar ook wat we er niet toe rekenen (en zulke allergieën en toch-niet-allergieën lijken soms bedrieglijk veel op elkaar!). Hij gaat in op waar de oorzaken van (vooral voedsel-)allergieën lijken te liggen, wat de veroorzakers zijn, aan welke benaderingen wordt    gewerkt om het leven van allergische mensen aangenamer en veiliger te maken, en welk licht er gloort aan het einde van die, in eerste instantie zo lang zo duister lijkende, tunnel.

Curriculum vitae
Professor dr. Harry Wichers (Wageningen Universiteit & Research) is biochemicus/immunoloog. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp “Biotechnological production of pharmaceuticals via cultured plant cells”. In Wageningen werkt hij aan (de vertering van) voedsel en zijn bestanddelen en hoe dat effect heeft op (vooral) het gastro-intestinale immuunsysteem. Data over de immuun-modulerende effecten van voedselbestanddelen, of intermediairen die tijdens digestie worden gevormd, worden geïntegreerd met data over hun karakteristieken in uitgangsmaterialen en effecten van het voedselbewerkingsproces. Het uiteindelijke doel is te komen tot sensorisch aantrekkelijke voedingsmiddelen die kunnen bijdragen aan het handhaven van een evenwichtig en alert immuunsysteem. Wat allergie betreft is hij noch arts, noch ervaringsdeskundige, maar probeert hij via zijn werk een bijdrage te leveren aan het terugdringen en beheersbaar maken van de schijnbaar toenemende allergieproblematiek, door daarvan ook de voedingskundige en voedseltechnologische dimensie te onderzoeken.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Deel met anderen