Over Energievoorziening met een gesmolten zoutreactor

Energievoorziening met een gesmolten zoutreactor

Avondlezing door Ralph Hania, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
De gesmolten zout reactor (MSR) is een kernreactorconcept uit de jaren ‘50 en ’60 dat sinds ongeveer 2010 steeds meer in de belangstelling staat, onder andere onder de naam ‘thoriumreactor’. Deze avond probeert Ralph duidelijk te maken wat een gesmolten zout reactor is, wat de voordelen zijn ten opzichte van de huidige drukwaterreactoren, en wat er op dit moment aan onderzoek plaatsvindt om zo’n reactor mogelijk te maken. Dit alles gebeurt met een vrij lange aanloop, waarin de uitdagingen van de huidige nucleaire industrie en de voornaamste eigenschappen van een aantal geavanceerde (‘Gen-IV’) concepten worden besproken.

Curriculum vitae
Ralph Hania studeerde chemische fysica in Groningen en promoveerde bij Koos Duppen op een studie naar energietransport en –regulering in supramoleculaire systemen. Na een post-doc periode bij de Universiteit van Lund kwam hij terecht bij NRG in Petten, waar hij de laatste 12 jaar onderzoek doet naar splijtstofgedrag onder (neutronen)bestraling. Sinds 2015 houdt hij zich voornamelijk bezig met gesmolten zout reactoren (MSRs).

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.