Over De Nederlandse glastuinbouw als inspiratiebron

De Nederlandse glastuinbouw als inspiratiebron

Zolang de besmettingen met Covid-19 niet zeer laag zijn, proberen we de bijeenkomsten digitaal te laten doorgaan.

Avondlezing door dr. Carel Wreesmann, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring.

Samenvatting
In zijn nieuwste film ‘A Life on Our Planet’ verwijst Sir David Attenborough naar de Nederlandse glastuinbouw als een inspirerend voorbeeld, dat laat zien dat het mogelijk is om verrassend hoge landbouw opbrengsten te halen.

Attenborough is van mening dat, wereldwijd, een te groot deel van het beschikbare landoppervlak in beslag genomen wordt door landbouw. En dat terwijl de moderne landbouw zich kenmerkt door monoculturen en daarmee een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Hoe minder landoppervlak er nodig is om voedsel voor 10 miljard mensen te verbouwen in het jaar 2050, des te meer landoppervlak er over blijft voor Moeder Natuur.

Ik zal ingaan op de 21 elementen van het Periodiek Systeem die nodig zijn voor de groei van een plant. De gedachte om compostafval als een complete bron van deze 21 elementen in te zetten in een eeuwigdurende kringloop, spreekt veel mensen aan. In de Nederlandse glastuinbouw worden deze 21 elementen aangeboden in de ideale chemische samenstelling in de vorm kunstmest dat geproduceerd wordt door de chemische industrie.

De vraag is in hoeverre het recirculeren van compostafval Attenborough’s ideaal naderbij kan brengen, of dat het produceren van synthetische kunstmest toch betere perspectieven biedt.

Curriculum vitae
RCK-Wreesmann.jpgNa mijn promotie in 1985 als organisch-chemicus aan de Universiteit Leiden, was ik tot 2019 in dienst bij achtereenvolgens Akzo, Akzo Nobel, AkzoNobel en Nouryon. Het grootste deel van mijn carrière heb ik mij bezig gehouden met het geven van technisch advies aan klanten over EDTA en aanverwante verbindingen. Mijn belangrijkste aandachtsgebied was de toepassing van deze producten in landbouw en voeding. IJzer-EDTA is bijzonder geschikt als meststof om planten in hun ijzer behoefte te voorzien.

Ik ben bestuurslid van de Chemie & Maatschappij Groep (CMG) van de KNCV. Onderwerpen op de agenda van de CMG zijn o.a. PFAS, plastic soep, geneesmiddelen-tekorten en reductie van CO2 emissies. In al deze gevallen is de urgentie van de problematiek duidelijk en speelt gedegen kennis van de chemie een belangrijke rol. Dat geldt evenzeer voor de discussie over kunstmest, biodiversiteit en het vraagstuk van de wereldvoedsel voorziening.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

U kunt zich tot 12 december 20.00 uur aanmelden voor het ‘bijwonen’ van deze Teams-meeting.
Hierna ontvangt u een link waarmee u zich op 14 december vanaf 18.30 uur kunt aanmelden voor de Teams-meeting.