Over Vegetatie en CO2: bamboe planten in Ghana?

Vegetatie en CO2: bamboe planten in Ghana?

Avondlezing door dr. Carel Wreesmann, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring.

Samenvatting
Tijdens een KNCV symposium in 2014 ontmoette ik een gepensioneerd chemicus, ook KNCV-lid en mede‑oprichter van de Stichting Barbarugo. Dit Nederlands-Ghanees samenwerkingsverband zet zich in voor het aanplanten van bamboe in het arme noorden van Ghana en heeft nu ca. 100 hectaren met dit gewas aangeplant.
Als (bescheiden) donateur van deze stichting ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in het werk van deze organisatie, en in het verlangde daarvan, de relatie tussen vegetatie en CO2. Het antwoord op veel vragen heb ik gevonden door contact met deze organisatie, maar zeker niet op al mijn vragen. Verder heb ik als bestuurslid van de Chemie & Maatschappij Groep van de KNCV veel geleerd over dit onderwerp.
Bomen planten lijkt zo eenvoudig, maar er komt nogal wat bij kijken om een gezond bos met hoge bomen te laten ontstaan. Een belangrijke overweging hierbij is de beschikbaarheid van landoppervlak, en verder toevoer van voldoende water. Het werk van de Stichting Barbarugo vind ik een mooie illustratie van wat er allemaal bij komt kijken, als het gaat om dit onderwerp.
Tenslotte, het is mij opgevallen dat de klimaatconferentie COP26 in Glasgow bijzonder veel aandacht heeft gegenereerd voor het gevaar van ontbossing als bron van CO2 uitstoot, en daarmee samenhangend het belang van bebossing om CO2 te af te vangen uit de atmosfeer.
Opmerkelijk in dit verband is de omslag in de publieke opinie in Nederland wat betreft biomassa. Nog maar een paar terug werd het kappen van bomen voor biomassa beschouwd als ‘jammer, maar noodzakelijk’. Dat is radicaal veranderd. Hopelijk trekt deze lijn zich door en krijgt het aanplanten van bomen steeds meer aandacht en ondersteuning.

Curriculum vitae
RCK-WreesmannNa mijn promotie in 1985 als organisch-chemicus aan de Universiteit Leiden, was ik tot 2019 in dienst bij achtereenvolgens Akzo, Akzo Nobel, AkzoNobel en Nouryon. Het grootste deel van mijn carrière heb ik mij bezig gehouden met het geven van technisch advies aan klanten over EDTA en aanverwante verbindingen. Mijn belangrijkste aandachtsgebied was de toepassing van deze producten in voeding en landbouw. Wat betreft dit laatste toepassingsgebied heb ik mij altijd verbaasd over de verschillen in opbrengst aan biomassa in ton per hectare per jaar. Dat kan sterk verhoogd worden met kunstmest. Maar er zijn ook andere aspecten, zoals ik in mijn lezing zal laten zien.

Ik ben bestuurslid van de Chemie & Maatschappij Groep (CMG) van de KNCV. Onderwerpen op de agenda van de CMG zijn o.a. PFAS, plastic soep, geneesmiddelen-tekorten en reductie van CO2 emissies. In al deze gevallen is de urgentie van de problematiek duidelijk en speelt gedegen kennis van de chemie een belangrijke rol.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

U kunt zich tot 12 december 20.00 uur aanmelden voor het ‘bijwonen’ van deze Teams-meting.
Hierna ontvangt u een link waarmee u zich op 13 december vanaf 18.55 uur kunt inloggen voor de Teams-meting. 

Met de link sturen wij ook de ‘spelregels’ voor deze presentatie mee.