Over Hoe kunnen we veilige en duurzame chemische stoffen ontwerpen?

Hoe kunnen we veilige en duurzame chemische stoffen ontwerpen?

Avondlezing door Joanke van Dijk, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring.

Samenvatting
Door de mens gemaakte chemische stoffen spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven en dragen bij aan voedselveiligheid, comfort en onze gezondheid. De meeste chemische stoffen hebben echter eigenschappen die ze schadelijk maken voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze eigenschappen komen meestal pas na lange tijd van gebruik aan het licht. Het langdurig gebruik van deze stoffen resulteert in wereldwijde milieuverontreiniging, wat bijdraagt aan planetaire crises zoals klimaatverandering, de achteruitgang van ecosystemen en het verlies van biodiversiteit.

Een deel van de oplossing voor deze problemen ligt in het ontwerpen van chemische stoffen en materialen die intrinsiek veilig en duurzaam zijn; van productie tot het einde van hun levensduur. Maar hoe pakken we dit aan?

In deze lezing wordt - na een inleiding over de huidige status van het ontwikkelen en op de markt brengen van chemische stoffen - een methode gepresenteerd voor het (her)ontwerpen van chemische stoffen met het oog op veiligheid en duurzaamheid.

CV Joanke van Dijk
Joanke rond momenteel haar PhD onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht Universiteit af, waar zij onderzoek heeft gedaan naar mogelijke opties om chemische verontreiniging van het milieu te voorkomen. Ze heeft Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BASc, Saxion Hogeschool) en Milieu Wetenschappen (MSc, Wageningen University and Research) gestudeerd, en heeft vóór haar PhD enige tijd bij het RIVM en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gewerkt aan risicobeoordelingen van chemische stoffen voor het milieu.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

De lezing is ook via Teams te volgen. Stuur voor de link een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com