Over De geschiedenis en de chemie van onze belangrijkste geneesmiddelen

De geschiedenis en de chemie van onze belangrijkste geneesmiddelen

Avondlezing door dr. Pieter Pijper, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring.

Samenvatting
Eeuwenlang zijn natuurlijke, meestal plantaardige grondstoffen gebruikt voor het bereiden van medicinale preparaten zonder dat men weet had van de werkzame stoffen in deze geneesmiddelen.
Friedrich Sertürner was de eerste die erin slaagde een zuivere biologisch actieve stof uit plantaardig materiaal te isoleren en te testen. Hij stond daarmee aan de basis van de farmacologie. In deze lezing wordt aan de hand van enkele voorbeelden belicht welke belangrijke medicinale stoffen er nadien in de schatkamer van de natuur zijn gevonden, hoe chemici natuurlijke stoffen hebben gemodificeerd voor een betere balans tussen werking en bijwerkingen of een ander werkingsprofiel en hoe zij, los van de natuur, geheel nieuwe geneesmiddelen hebben gesynthetiseerd. Wij zullen voorbeelden zien van geneesmiddelen, waarvan het werkingsmechanisme pas later werd ontdekt, en geneesmiddelen die zijn ontwikkeld op basis van een bekend farmacologisch concept.
In deze lezing wordt uitgelegd dat de geschiedenis van het geneesmiddel (gerekend vanaf Sertürner, 1817) wordt gekenmerkt door twee farmaceutische revoluties. De eerste vond plaats in de periode 1945-1960 waarin de farmaceutische industrie een enorme groei doormaakte dankzij de industriële productie van antibiotica. Eveneens revolutionair was de introductie van (menselijke) eiwitten op basis van de recombinant-DNA-technologie (1982-1990) en van monoklonale antilichamen (mAbs) (1998-heden) voor de behandeling van allerlei vormen van kanker en reumatische aandoeningen. Maar mAbs hebben hun beperkingen en daarom blijft er behoefte aan specifiek werkende small molecules.

Curriculum Vitae Pierter Pijper:
Opleidingen:
RCK-Pijper1963-1969: Gymnasium β, Chr. Lyceum te Alphen aan den Rijn
1969-1975: Scheikunde aan de RU Leiden, hoofdvak organische chemie, bijvak farmacochemie
1975-1979: Wetenschappelijk medewerker aan de VU te Amsterdam, Vakgroep Farmacochemie, Subfaculteit  Scheikunde
20-2-1980: Gepromoveerd bij Prof. Dr. W. Th. Nauta

Werkzaamheden:
2009-2014: Global Development Project Leader bij Astellas Pharma, Leiderdorp, vanaf december 2012 Leiden
1995-2009: European Project Leader bij Yamanouchi Europe, in 2005 overgegaan in Astellas, Leiderdorp
1989-1995: Sales & Marketing Manager bij Gist-brobades Pharma, in 1991 overgegaan in Yamanouchi Europe, Leiderdorp
1979-1989: Product Manager, later Marketing Manager bij Hoffmann-La Roche Nederland, Mijdrecht
Gepensioneerd sinds november 2014

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Algemene Kerkenraad van de Geref. Kerk te Alphen aan den Rijn (10 jaar)
 • Voorzitter Werkgroep Alphen-Hunedoara (3 jaar)
 • Voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Geref. Kerk te Alphen aan den Rijn (5 jaar)
 • Voorzitter Stichting Wijkcentrum Swaenswijk te Alphen aan den Rijn (2015 tot heden)
 • Lidmaatschap Probusclub Alphen aan den Rijn (2014-heden)
 • Secretaris Probusclub Alphen aan den Rijn (2020 tot heden)

Werkzaamheden na pensionering:

 • Schrijven en geven van lezingen over uiteenlopende onderwerpen, voornamelijk voor Probusclubs
 • In eigen beheer schrijven, editen en uitgeven van het boek Schatgravers en Scheppers, Verhalen over de Ontdekkers en Makers van onze Geneesmiddelen. Eerste druk voorjaar 2020, tweede druk voorjaar 2021, derde druk januari 2023.
 • Schrijven en geven van trainingen op basis van mijn boek voor het Bijscholingsinstituut voor Therapeuten in Beverwijk
 • Schrijven en geven van een cursus van vijf colleges op basis van mijn boek voor Bureau HOVO van de Universiteit
 • Leiden, november/december 2021
 • Diverse consultancy werkzaamheden op pro deo basis.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

Deze lezing is ook te volgen via TEAMS.

Tussen 18.45 en 19.00 uur kunt u zich aanmelden.

Als u geen lid bent van de RCK, kunt u toegang vragen aan Dick Naafs via mail:
chemischekringrotterdam@gmail.com