Over Het leven en werk van Jacobus Henricus Van ’t Hoff

Het leven en werk van Jacobus Henricus Van ’t Hoff

Avondlezing door dr. Rob van den Berg georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring

Voorafgaand aan de lezing wordt om 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
De lezing begint om 19.30 uur.

Het leven en werk van Jacobus Henricus Van ’t Hoff

Jacobus Henricus Van ’t Hoff (1852-1911) was één van Nederlands grootste, maar ook kleurrijkste wetenschappers. Als student betoogde hij dat moleculen een ruimtelijke structuur hebben, terwijl velen er nog aan twijfelden of moleculen wel bestonden. Hij gaf de scheikunde een nieuw gezicht door de introductie van fysische methoden, en bood inzicht in hoe chemische reacties verliepen. Maar hij schreef ook gedichten, had Byron en Heine paraat en vond dat echte wetenschap niet buiten verbeeldingskracht kon. Zijn leven lang heeft hij gestreden om—bevrijd van administratieve verplichtingen—zich volledig te kunnen wijden aan wetenschappelijk onderzoek. Buitenlandse universiteiten wilden hem dat maar wat graag geven. Een eerste aanbod uit Leipzig legde hij nog naast zich neer, omdat Amsterdam hem een nieuw laboratorium in het vooruitzicht stelde. Toen acht jaar later de lokroep klonk uit Berlijn klonk, waren alle pogingen hem voor Nederland te behouden tevergeefs. In Duitsland groeide hij uit tot een wetenschappelijke grootheid en werd hij overladen met prijzen, waaronder de allereerste Nobelprijs voor Scheikunde in 1901. Een gedreven buitenstaander is de eerste biografie van deze geniale en beminnelijke chemicus in meer dan honderd jaar.

Curriculum vitae
RCK-Rob van den BergRob van den Berg promoveerde in 1988 in Leiden in de fysica, werkte dertig jaar bij Shell en is tegenwoordig als wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft voor NRC Handelsblad en publiceerde biografieën van de Nederlandse scheikundige J.H. van ’t Hoff, Een gedreven buitenstaander en de Leidse sterrenkundige Frederik Kaiser, Een passie voor precisie, beide verschenen bij uitgeverij Prometheus.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

LET OP: andere locatie dan gebruikelijk.

Wijkcentrum De Brug
Heijermansplein 35
3123 LA Schiedam

De lezing wordt gestreamd via TEAMS.

Als men de lezing willen volgen via TEAMS, dan kan men zich aanmelden coor een mail te sturen naar chemischekringrotterdam@gmail.com. Daarna wordt de uitnodiging voor de TEAMS-meeting toegestuurd.