Over Wat kunnen membraanlipiden in veengronden ons vertellen over klimaatverandering?

Wat kunnen membraanlipiden in veengronden ons vertellen over klimaatverandering?

Avondlezing door dr. B.D.A. Naafs, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
Door het klimaat in het geologische verleden te bestuderen, kunnen wetenschappers achterhalen hoe het klimaatsysteem van planeet aarde functioneert. Deze kennis is cruciaal om een goede voorspelling te doen over hoe het klimaat systeem zal veranderen gedurende de komende eeuw als gevolg van klimaat verandering.

Ik zal een deel van mijn onderzoek presenteren dat focust op het reconstrueren van landklimaat gedurende broeikasperioden in het verleden zoals het Paleogeen (~ 50 miljoen jaar geleden). Hiervoor gebruik ik een scala aan organisch-geochemische methoden, maar ik gebruik vooral de samenstelling van bacteriële en archaïsche membraanlipiden die is bewaard in sedimenten. In mijn presentatie zal ik laten zien hoe deze methoden zijn ontwikkeld, de theorie waarop ze zijn gebaseerd en welke informatie ze kunnen verschaffen over klimaat in het verleden. Ik zal dan laten zien dat mijn onderzoek aan toont dat, toen in het verleden de CO2-samenstelling in de atmosfeer hoog was, het klimaat tot ver in de hoge breedtegraden tropisch was. Deze resultaten hebben verstrekkende gevolgen voor hoe wij denken dat het klimaatsysteem functioneert in een broeikaswereld met hoge CO2-waardes.

Tevens kunnen ze worden gebruikt om de volgende generatie klimaatmodellen te kalibreren. 

CV: Klik hier.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.