Over Op weg naar een duurzamere samenleving: Droom wordt werkelijkheid met katalyse

Op weg naar een duurzamere samenleving: Droom wordt werkelijkheid met katalyse

Spreker: Bert Weckhuysen

Samenvatting:
Elke dag horen we wel over de opwarming van de aarde en plannen om het klimaat op aarde te beheersen. Daarnaast zien we ook beelden van plastic afval in rivieren en oceanen. We moeten dus op zoek naar duurzamere alternatieven voor het maken van onze brandstoffen en materialen. Zonlicht kan hiervoor een belangrijke oplossing bieden. Dat kan indirect door gebruik te maken van biomassa, die omgezet kan worden naar de nieuwe chemische bouwstenen in een zogenaamde bio-raffinaderij, maar een meer uitdagende oplossing bestaat erin CO2 en water rechtstreeks om te zetten naar de zogenaamde zonne-brandstoffen. Op deze manier wordt CO2 nuttig gebruikt en bootsen we als het ware planten na. Katalyse speelt bij beide duurzame routes een cruciale rol, maar is ook essentieel voor het recyclen van plastic.

In deze lezing wordt u meegenomen in de wondere wereld van de katalyse waarbij achtereenvolgens de olie-, oleo-, bio- en zonne-raffinaderij besproken worden, inclusief de mogelijkheden, beperkingen en de huidige stand van zaken.

Curriculum vitae
RCK-WeckhuysenBert Weckhuysen (53) is Universiteitshoogleraar Katalyse, Energie en Duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek behelst de  spectroscopische karakterisering van de werking van katalysatormaterialen terwijl ze actief zijn. Hierbij gaat de aandacht naar het ontwerp van nieuwe en verbeterde katalysatorsamenstellingen om alternatieve grondstoffen, zoals bio-methaan, biomassa, plastic afval en koolstofdioxide, om te zetten naar nuttige brandstoffen en materialen. Hiervoor ontving hij tal van wetenschappelijke nationale en internationale onderscheidingen, waaronder de International Catalysis Award, de Bourke Award, Emmett Award, Tanabe Prize, en de Spinozapremie.
Weckhuysen is verkozen lid van de KNAW, Academia Europaea & KVAB.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

Let op: na de verbouwing hebben wij een ander lokaal toegewezen gekregen: lokaal AP.C03.024 

Bij de ingang van het gebouw zullen wij zorgen voor verwijzing naar deze nieuwe ruimte.

namens het bestuur RCK,
Dick Naafs