Over PFAS - De sterkste van de klas

PFAS - De sterkste van de klas

Avondlezing door prof.dr. Jacob de Boer, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring.

Samenvatting
Sinds het verschijnen van 'A Silent Spring' van Rachel Carson, zo’n zestig jaar geleden, weten we dat een bestrijdingsmiddel als DDT zich over de wereld verspreidt en opgeslagen wordt in organismen, inclusief de mens.

DDT werd daarom, net als een aantal andere chloor bevattende bestrijdingsmiddelen zoals dieldrin en lindaan en een aantal industriële mengsels met vergelijkbare eigenschappen zoals polychloorbifenylen wereldwijd verboden. Toch steken de laatste decennia andere halogeen bevattende middelen zoals broomhoudende brandvertragers en perfluorverbindingen (PFAS) de kop op. Met name de PFAS zijn de laatste tijd nogal in het nieuws vanwege lozingen door fabrieken in o.a. Dordrecht en Antwerpen en door beperkingen voor Nederlandse bouwers en baggeraars door strenge normen voor bouwgrond. Achtergronden van PFAS en recente voorbeelden van verontreinigingen en de gevolgen daarvan zullen worden besproken.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Prof. Dr. Jacob de Boer
GCK-De Boer.jpgProf. de Boer is sinds 1974 werkzaam in het veld van milieuverontreiniging. Hij was in dienst van het Rijks Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in IJmuiden tot 1 mei 2006, waar hij met name werkte aan de analyse van polychloorbifenylen (PCB’s) en organochloorpesticiden in vis. Door een artikel van hem in Nature (1998) over brandvertragers in potvissen heeft het onderzoek naar brandvertragers wereldwijd een enorme vlucht gekregen. De Boer is in 1995 gepromoveerd op de analyse en biomonitoring van complexe mengsels aan de VU (bij prof. Brinkman, Analytische Chemie). In 1998 ontving hij de Excellent Onderzoeker Prijs van de Wageningen Universiteit. In januari 2005 werd hij aangesteld als persoonlijk hoogleraar aan de Wageningen Universiteit bij de vakgroep Toxicologie. In 2006 werd hij hoogleraar aan de VU en Hoofd van de afdeling Chemie en Biologie van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). In de periode 2015-2017 was hij directeur van het IVM en daarna Hoofd van de afdeling Milieu en Gezondheid van de VU.
De Boer leidt een aantal Europese onderzoeksprojecten. Hij is lid van het External Scientific Advisory Panel (ESAP) van CEFIC (European Chemical Industry Council) waarin hij adviseert over het Long Range Initiative (LRI) Program. Hij is ook adviseur voor het ringtest programma QUASIMEME/WEPAL.
Sinds een aantal jaren is hij ook actief voor het Milieuprogramma van de VN (UNEP). Hij leidt daar een groot capacity building project waarin training wordt gegeven aan laboratoria in ontwikkelingslanden voor het meten van contaminanten voor de Stockholm Conventie.
De Boer heeft 235 artikelen geschreven in internationale tijdschriften. Zijn artikelen zijn ruim 12.000 maal geciteerd (h-index 57). Hij is hoofdredacteur van Chemosphere en lid van de editorial board van het Handbook of Environmental Chemistry.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Prijzen

Als u deze lezing wil bijwonen, verzoek ik u vriendelijk uw komst voor 31 januari as. via dit e-mailadres te bevestigen.
Als minder dan 15 mensen hun komst aankondigen, gaat de lezing niet door en wordt de lezing verschoven naar 12 september as.
De hogeschool heeft ons laten weten dat mondkapjes (op dit moment) in het gebouw en de collegezaal verplicht zijn!

Met vriendelijke groet,
Dick Naafs