Over De tussenlandingen van Icarus (over chemie, chemici en over inventiviteit en industrie)

De tussenlandingen van Icarus (over chemie, chemici en over inventiviteit en industrie)

Avondlezing door dr. Harre Kayen, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. Deze lezing wordt voorafgegaan door de Algemene Leden Vergadering.

Samenvatting
Een autobiografische terugblik over 40 jaar chemie in de industriële praktijk.
Vraag en aanbod in de wisselwerking tussen mensen met inzet, kennis en aspiraties (geluk) en grote organisaties met andere doelstellingen als winst en continuïteit (geld).
De softe kant van de chemie als smeermiddel.
Als voorbeeld wordt het effect van schoolboekjes chemie op de fabricage van kunsthars in een 20 jaar oud proces wat nader bekeken.

Levensbeschrijving:
Dr. A.H.M. Kayen (1945, getrouwd, 3 kinderen) studeerde in 1971 af in de Fysisch Organische Chemie aan deUniversiteit van Amsterdam.
Van 1969 tot 1979 was hij parttime docent aan het VWO. Tevens leidde hij HBO-laboratoriummedewerkers op.
Na zijn promotie in 1975 trad hij in dienst bij het Koninklijke / Shell-Laboratorium Amsterdam, en was hij actief in Process Development voor Shell’s epoxyharsen.
Van 1979 tot 1981 was hij geplaatst als Group Leader Product Development and Customer Technical Service voor epoxy poeder coatings bij Shell Development Company in Houston (U.S.A.).
Teruggekeerd in Nederland, werd hij benoemd tot Senior Advising Technologist in de chemische fabrieken van Shell Nederland Chemie (SNC) in Pernis.
In 1985 verhuisde hij naar het SNC kantoor in Rotterdam als hoofd van de afdeling Product Application Development and Market Research voor industrie chemicaliën en ontwikkeling van Shell polymeren in de Benelux. Hij was secretaris van het Management Team van SNC Rotterdam en lid van diverse industriële commissies.
Terug in Pernis in 1988, werd hij hoofd Technology voor de productie van Landbouw- en Fijnchemicaliën. Zijn groep was verantwoordelijk voor technische / economische beoordeling, ontwikkeling en implementatie van nieuwe processen alsmede het verbeteren van de reeds bestaande technologieën.
Daarnaast doceerde hij van 1990 tot 2000 Industriële Chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden.
In 1993 werd Harre Kayen benoemd tot Head Plastics Waste Management bij Shell Internationale Chemie Maatschappij (SICM) in Den Haag.
Kayen ondersteunde pogingen om de balans tussen kosten en milieubelasting van de verschillende opties voor de verwijdering van afvalstoffen te kwantificeren. Hij begeleidde meerdere door Overheid en Industrie gezamenlijk uitgevoerde levenscyclus analyse (LCA) studies over kunststofafval en polymeerverbranding.
Als secretaris van de Energy Task Force van de APME (Association of Plastics Manufacturers in Europe), droeg hij bij aan R&D over de effecten van polymeerverbranding op grote schaal bij afvalverbrandingsinstallaties in Duitse en Zweedse steden.
In 1996 is Kayen overgestapt naar de ‘Stuurgroep PVC and Ketenbeheer’ in Nederland. Als Stuurgroepcoördinator heeft dr. Kayen gezocht naar opties voor verdere minimalisering van de milieueffecten van productie en gebruik van PVC. Hij vertegenwoordigde de PVC-industrie in de besprekingen met de Nederlandse overheden (Min VROM, EZ, VWS), alsmede in industriële commissies en met NGO's.
Tot slot was hij vice-voorzitter van de ‘Chemie Historische Groep’ KNCV (1998-2010) en is hij voorzitter van de ‘Rotterdamsche Chemische Kring’ van de KNCV.
Door zijn hobby (het repareren van oude klokken) bekleedde hij bestuursfuncties in de “klokkenwereld”.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.