Over Katalysatoren voor de verwijdering van zwavel en stikstof uit oliefracties in een raffinaderij

Katalysatoren voor de verwijdering van zwavel en stikstof uit oliefracties in een raffinaderij

Deze lezing was op 11 december door sneeuwval afgelast.

Avondlezing door dr. R. van Veen, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring in samenwerking met de Chemie Historische Groep. 

Samenvatting
Eén van de meest voorkomende processtappen in een moderne olieraffinaderij is die waarin zwavel, en vaak ook stikstof, uit oliefracties wordt verwijderd (“hydrotreating” [HT]). De hiervoor gebruikte katalysatoren zijn al sinds jaar en dag van het type Co(Ni)Mo-sulfide op alumina drager. – In de 1e decennia van de vorige eeuw speelde katalyse in de olieraffinage een ondergeschikte rol, i.t.t. bij het “vloeibaar maken” van bruin- en steenkool, en het is dan ook in die laatste context dat de HT- katalysatoren zijn ontwikkeld. – Na WO 2 verhuisden deze katalysatoren moeiteloos naar de oliewereld, en werden ze onderworpen aan een continu verbeteringsproces dat tot op de dag van vandaag voortduurt. – In de 1e helft van de lezing komen de context & de dynamiek van het ontwikkelingsproces (vnl. bij de BASF) aan de orde. – In de 2e helft buigen we ons over enige details van het verbeteringswerk, met in ons achterhoofd de vraag of de na de 2e WO rap toenemende wetenschappelijke kennis er eigenlijk enige impact op had, en zo ja, welke (of zo nee, how come?).

Curriculum Vitae
Rob van Veen (1948) is een anorganisch chemicus, en promoveerde in 1981 op een elektrokatalytisch onderwerp. In 1974 trad hij in dienst van het Koninklijke-Shell Laboratorium, Amsterdam, alwaar hij ook zijn hele werkzame leven heeft doorgebracht – afgezien van een (klein)jaar in Engeland (Thornton, bij Chester), 1982, en een jaar in Frankrijk (Grand-Couronne, bij Rouen), 1986-7.
Belangrijkste thema’s in zijn werk:

  1. directe methanol brandstofcel,
  2. structuur & reactiviteit van kolen,
  3. chemie van de katalysatorbereiding,
  4. [fundamenteel] onderzoek aan, en ontwikkeling & commercialisering van, diverse hydro-processing katalysatoren. Van 1986 tot 2006 was hij tevens deeltijdhoogleraar aan de TU/Eindhoven.

Sinds zijn pensionering in 2008 leeft hij o.a. zijn chemie-historische hobby uit.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar rck@kncv.nl.